Platforma B2B - poznaj jej zalety i możliwości
Platforma B2B – poznaj jej zalety i możliwości

Platforma B2B (dedykowana) to narzędzie do prowadzenia transakcji i wymiany dokumentów z kontrahentami na odległość, w sposób zautomatyzowany i ustandaryzowany.

Dwa modele działania:

 Model otwarty (umożliwiający dostęp wszystkim kontrahentom oraz dostawcom zewnętrznym, z którymi współpracujemy, lub zamierzamy współpracować).

 Model zamknięty (umożliwiający dokonywanie scentralizowanych zakupów wewnętrznych między oddziałami czy filiami tej samej firmy lub grupy kapitałowej)

Podstawowe funkcje:

Wspieranie procesu ofertowania, zamówień, rozliczeń, składania reklamacji

Wsparcie procesu zamówień przez integrację z oprogramowaniem finansowo-księgowym

Wsparcie procesu magazynowo logistycznego

Wsparcie procesu rozliczeń o płatności online

Umożliwienie wydłużenia procesu ofertowania do 24/7/365

Uproszczenie procedury procesu składania reklamacji

Używanie podpisu elektronicznego do uwierzytelniania operacji oraz szyfrowania danych

Wielojęzyczność (platforma może być dostępna w wielu językach)

Kontrahenci, którzy zaczęli korzystać z Twojej elektronicznej platformy B2B już nigdy nie będą chcieli przejść do „konkurencji papierowej”.

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow